icon-phone
Thống kê truy cập
Sắp xếp:

Dụng cụ đông y(48)

Máy cắt thuốc đông y

Máy cắt thuốc đông y

Mã sp:
Giá bán: 5,500,000 đ
Máy sắc thuốc kèm đóng túi tự động 1 nồi

Máy sắc thuốc kèm đóng túi tự động 1 nồi

Mã sp: Máy sắc thuốc kèm đóng túi tự động 1 nồi
Giá bán: 22,500,000 đ
Chày cối đồng giã thuốc và dược liệu

Chày cối đồng giã thuốc và dược liệu

Mã sp: Chày cối đồng giã thuốc và dược liệu
Giá bán: 1,500,000 đ
Đèn tần phổ trị liệu thân cao TDP4

Đèn tần phổ trị liệu thân cao TDP4

Mã sp: Đèn tần phổ trị liệu thân cao TDP4
Giá bán: 1,400,000 đ
Đèn trị liệu tần phổ 2 bóng TDP2

Đèn trị liệu tần phổ 2 bóng TDP2

Mã sp: Đèn trị liệu tần phổ 2 bóng TDP2
Giá bán: 2,400,000 đ
Đèn tần phổ liệu pháp hồng ngoại để bàn TDP1

Đèn tần phổ liệu pháp hồng ngoại để bàn TDP1

Mã sp: Đèn tần phổ liệu pháp hồng ngoại để bàn TDP1
Giá bán: 700,000 đ
Dao cầu thái thuốc đông y Đa năng (DC3)

Dao cầu thái thuốc đông y Đa năng (DC3)

Mã sp: Dao cầu thái thuốc đông y Đa năng (DC3)
Giá bán: 1,500,000 đ
Thuyền tán thuốc màu vàng cao cấp

Thuyền tán thuốc màu vàng cao cấp

Mã sp: Thuyền tán thuốc màu vàng cao cấp
Giá bán: 2,950,000 đ
Hộp cắm cây ngải cứu 5 lỗ

Hộp cắm cây ngải cứu 5 lỗ

Mã sp: Hộp cắm cây ngải cứu 5 lỗ
Giá bán: 70,000 đ
Bi đá lăn tay

Bi đá lăn tay

Mã sp: Bi đá lăn tay
Giá bán: 110,000 đ
Ống cắm điếu ngải 1 lỗ

Ống cắm điếu ngải 1 lỗ

Mã sp: Ống cắm điếu ngải 1 lỗ
Giá bán: 30,000 đ
Hộp cắm điếu ngải 2 lỗ

Hộp cắm điếu ngải 2 lỗ

Mã sp: Hộp cắm điếu ngải 2 lỗ
Giá bán: 40,000 đ
Ống cắm điếu ngải 3 lỗ

Ống cắm điếu ngải 3 lỗ

Mã sp: Ống cắm điếu ngải 3 lỗ
Giá bán: 50,000 đ
Hộp cắm điếu ngải 4 lỗ

Hộp cắm điếu ngải 4 lỗ

Mã sp: Hộp cắm điếu ngải 4 lỗ
Giá bán: 60,000 đ
Hộp cắm điếu ngải 6 lỗ

Hộp cắm điếu ngải 6 lỗ

Mã sp: Hộp cắm điếu ngải 6 lỗ
Giá bán: 80,000 đ
Thuyền tán thuốc bắc

Thuyền tán thuốc bắc

Mã sp: Thuyền tán thuốc bắc
Giá bán: 950,000 đ
Thuyền tán thuốc đông y loại lớn

Thuyền tán thuốc đông y loại lớn

Mã sp: Thuyền tán thuốc đông y loại lớn
Giá bán: 1,400,000 đ

Gọi Ngay

^ Về đầu trang