icon-phone
Thống kê truy cập
Online 34
Visit Today 172
Visit 15.384
Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin trong nội bộ theo đúng như những mục đích đã đề ra
Thời gian lưu trữ thông tin 
Chúng tôi sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp
 Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

www.suckhoetainha.com
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, X. Thanh Hà, H. Thanh Liêm, Hà Nam
- Hotline:
 0916513382

Gọi Ngay

^ Về đầu trang