icon-phone
Thống kê truy cập
Online 34
Visit Today 172
Visit 15.384
Nội dung chính sách
  1. Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;
  • Trường hợp khách hàng ở xa, chuyển phát nhanh thời gian từ 1 đến 5 ngày
  • Trường hợp khách hàng trong phạm vị 5km,  ship hàng đến địa chỉ khách hàng miễn phí
  • Khách hàng đến trực tiếp địa chỉ sau để nhận hàng Quốc lộ 1A, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
  1.  Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch

- thời gian giao hàng từ 1 đến 5 ngày,
Trường hợp khách hàng ở xa, suckhoetainha.com sẽ chuyển phát nhanh đơn hàng theo địa chỉ khách hàng cung cấp.
c. Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ: Không có giới hạn về vị trí địa lý.
2. Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, suckhoetainha.com liên hệ trực tiếp với khách hàng để tìm hiểu nguyên nhân
- Nếu khách hàng chưa có thời gian nhận: suckhoetainha.com sẽ liên hệ gửi lại đơn hàng sau.
- Nếu do nhân viên thì suckhoetainha.com  liên hệ lại và chuyển đơn hàng trong thời gian nhan nhất có thể

Gọi Ngay

^ Về đầu trang