icon-phone
Thống kê truy cập
Sắp xếp:

Hóa chất làm sạch dụng cụ y tế(21)

Dung dịch phun khử nhanh các bề mặt và trang thiết bị SURFA'SAFB

Dung dịch phun khử nhanh các bề mặt và trang thiết bị SURFA'SAFB

Mã sp: Dung dịch phun khử nhanh các bề mặt và trang thiết bị SURFA'SAFB
Giá bán: 250,000 đ
Cidex opa can 5 lít

Cidex opa can 5 lít

Mã sp: Cidex opa can 5 lít
Giá bán: 1,000,000 đ
Viên khử khuẩn germisep 5gram hộp 100 viên

Viên khử khuẩn germisep 5gram hộp 100 viên

Mã sp: Viên khử khuẩn germisep 5gram hộp 100 viên
Giá bán: 370,000 đ
Hóa chất tẩy rửa Surfanios can 5L

Hóa chất tẩy rửa Surfanios can 5L

Mã sp: Hóa chất tẩy rửa Surfanios can 5L
Giá bán: 1,200,000 đ
Dung dịch Surfanios chai 1 lít

Dung dịch Surfanios chai 1 lít

Mã sp: Dung dịch Surfanios chai 1 lít
Giá bán: 170,000 đ
Dung dịch khử trùng Anios Special DJP SF

Dung dịch khử trùng Anios Special DJP SF

Mã sp: Dung dịch khử trùng Anios Special DJP SF
Giá bán: 2,150,000 đ
Dung dịch làm sạch dụng cụ Aniosyme DD1 can 5 lít

Dung dịch làm sạch dụng cụ Aniosyme DD1 can 5 lít

Mã sp: Dung dịch làm sạch dụng cụ Aniosyme DD1 can 5 lít
Giá bán: 2,250,000 đ
Dung dịch đa enzyme Aniosyme DD1 chai 1 lít

Dung dịch đa enzyme Aniosyme DD1 chai 1 lít

Mã sp: Dung dịch đa enzyme Aniosyme DD1 chai 1 lít
Giá bán: 500,000 đ
Dung dịch diệt khuẩn Cidex OPA can 3,8L

Dung dịch diệt khuẩn Cidex OPA can 3,8L

Mã sp: Dung dịch diệt khuẩn Cidex OPA can 3,8L
Giá bán: 900,000 đ
Bình phun diệt khuẩn bề mặt aniospray 29 can 5L

Bình phun diệt khuẩn bề mặt aniospray 29 can 5L

Mã sp: Bình phun diệt khuẩn bề mặt aniospray 29 can 5L
Giá bán: 1,020,000 đ
Dung dịch phun khử khuẩn aniospray 29 bình 1L

Dung dịch phun khử khuẩn aniospray 29 bình 1L

Mã sp: Dung dịch phun khử khuẩn aniospray 29 bình 1L
Giá bán: 240,000 đ
Chất khử trùng aniosyme synergy 5 can 1 lít

Chất khử trùng aniosyme synergy 5 can 1 lít

Mã sp: Chất khử trùng aniosyme synergy 5 can 1 lít
Giá bán: 350,000 đ
Hóa chất aniosyme synergy5 can 5 lít

Hóa chất aniosyme synergy5 can 5 lít

Mã sp: Hóa chất aniosyme synergy5 can 5 lít
Giá bán: 1,250,000 đ
Germisep 2,5g

Germisep 2,5g

Mã sp: Germisep 2,5g
Giá bán: 370,000 đ
Steranios 2% can 5 lít

Steranios 2% can 5 lít

Mã sp: Steranios 2% can 5 lít
Giá bán: 390,000 đ
Hóa chất diệt khuẩn dụng cụ CIDEZYME Chai 1 lít

Hóa chất diệt khuẩn dụng cụ CIDEZYME Chai 1 lít

Mã sp: Hóa chất diệt khuẩn dụng cụ CIDEZYME Chai 1 lít
Giá bán: 500,000 đ
Dung dịch ngâm dụng cụ y tế Cidezyme can 5 lít

Dung dịch ngâm dụng cụ y tế Cidezyme can 5 lít

Mã sp: Dung dịch ngâm dụng cụ y tế Cidezyme can 5 lít
Giá bán: 2,300,000 đ
Viên ngâm dụng cụ Presept 2,5gram

Viên ngâm dụng cụ Presept 2,5gram

Mã sp: Viên ngâm dụng cụ Presept 2,5gram
Giá bán: 450,000 đ
Dung dịch vệ sinh dụng cụ Hexanios can 1 lít

Dung dịch vệ sinh dụng cụ Hexanios can 1 lít

Mã sp: Dung dịch vệ sinh dụng cụ Hexanios can 1 lít
Giá bán: 350,000 đ
Nước vệ sinh dụng cụ Hexanios G+R can 5 lít

Nước vệ sinh dụng cụ Hexanios G+R can 5 lít

Mã sp: Nước vệ sinh dụng cụ Hexanios G+R can 5 lít
Giá bán: 1,350,000 đ

Gọi Ngay

^ Về đầu trang