icon-phone
Thống kê truy cập
Sắp xếp:

Fim Xquang(12)

Film chụp xquang laser carestream dryview

Film chụp xquang laser carestream dryview

Mã sp: Film chụp xquang laser carestream dryview
Giá bán: 1,050,000 đ
Film Agfa Drystar DT-5000IB cỡ 14*17

Film Agfa Drystar DT-5000IB cỡ 14*17

Mã sp: Film Agfa Drystar DT-5000IB cỡ 14*17
Giá NY: 3,100,000 đ
Giá bán: 2,900,000 đ
Fujifilm DI - HL (35cm*43cm) 14 x 17

Fujifilm DI - HL (35cm*43cm) 14 x 17

Mã sp: Fujifilm DI - HL (35cm*43cm) 14 x 17
Giá bán: 2,850,000 đ
Fujifilm DI - HT 20cm x 25cm (8x10)

Fujifilm DI - HT 20cm x 25cm (8x10)

Mã sp: Fujifilm DI - HT 20cm x 25cm (8x10)
Giá bán: 935,000 đ
Fim x quang fujifilm DI - HT 26cm x 36cm

Fim x quang fujifilm DI - HT 26cm x 36cm

Mã sp: Fim x quang fujifilm DI - HT 26cm x 36cm
Giá bán: 1,750,000 đ
Fim xquang agfa Mammo C-plus

Fim xquang agfa Mammo C-plus

Mã sp: Fim xquang agfa Mammo C-plus
Giá bán: 1,530,000 đ
Fim nhũ ảnh agfa mammo DT2B

Fim nhũ ảnh agfa mammo DT2B

Mã sp: Fim nhũ ảnh agfa mammo DT2B
Giá bán: 1,610,000 đ
Phim AGFA DT5000iB

Phim AGFA DT5000iB

Mã sp: Phim AGFA DT5000iB
Giá bán: 1,280,000 đ
Phim xquang kỹ thuật số AGFA DT2B

Phim xquang kỹ thuật số AGFA DT2B

Mã sp: Phim xquang kỹ thuật số AGFA DT2B
Giá bán: 1,280,000 đ
Fim khô AGFA

Fim khô AGFA

Mã sp: Fim khô AGFA
Giá bán: 1,280,000 đ
Fim xquang Fuji khô nhiệt DI-HT

Fim xquang Fuji khô nhiệt DI-HT

Mã sp: Fim xquang Fuji khô nhiệt DI-HT
Giá bán: 935,000 đ
Fim X-quang kỹ thuật số Fuji DI-HL

Fim X-quang kỹ thuật số Fuji DI-HL

Mã sp: Fim X-quang kỹ thuật số Fuji DI-HL
Giá bán: 1,490,000 đ

Gọi Ngay

^ Về đầu trang