icon-phone
Thống kê truy cập
Sắp xếp:

Chỉ phẫu thuật(35)

Chỉ khâu trong vicryl 2-0 W9121

Chỉ khâu trong vicryl 2-0 W9121

Mã sp: Chỉ khâu trong vicryl 2-0 W9121
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ vicryl 4.0 mã VCP310

Chỉ vicryl 4.0 mã VCP310

Mã sp: Chỉ vicryl 4.0 mã VCP310
Giá bán: 55,000 đ
Vicryl số 3.0 mã V423H

Vicryl số 3.0 mã V423H

Mã sp: Vicryl số 3.0 mã V423H
Giá bán: 50,000 đ
Vicryl số 2 mã V348H

Vicryl số 2 mã V348H

Mã sp: Vicryl số 2 mã V348H
Giá bán: 65,000 đ
Chỉ phẫu thuật novosyn 2/0

Chỉ phẫu thuật novosyn 2/0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật novosyn 2/0
Giá bán: 20,000 đ
Chỉ Vicryl số 4/0 mã V214H

Chỉ Vicryl số 4/0 mã V214H

Mã sp: Chỉ Vicryl số 4/0 mã V214H
Giá bán: 55,000 đ
Chỉ vicryl 3/0 mã V215H

Chỉ vicryl 3/0 mã V215H

Mã sp: Chỉ vicryl 3/0 mã V215H
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ vicryl số 2/0 mã V323H

Chỉ vicryl số 2/0 mã V323H

Mã sp: Chỉ vicryl số 2/0 mã V323H
Giá bán: 50,000 đ
Vicryl số 0 mã V334H

Vicryl số 0 mã V334H

Mã sp: Vicryl số 0 mã V334H
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ catgut chrom hãng smi số 1

Chỉ catgut chrom hãng smi số 1

Mã sp: Chỉ catgut chrom hãng smi số 1
Giá bán: 5,000 đ
Chỉ khâu trong vicryl số 0 mã V340

Chỉ khâu trong vicryl số 0 mã V340

Mã sp: Chỉ khâu trong vicryl số 0 mã V340
Giá bán: 35,000 đ
Vicryl 3-0 mã V784

Vicryl 3-0 mã V784

Mã sp: Vicryl 3-0 mã V784
Giá bán: 35,000 đ
Vicryl số 0 mã W9141

Vicryl số 0 mã W9141

Mã sp: Vicryl số 0 mã W9141
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ CPT trustigut plain catgut số 2

Chỉ CPT trustigut plain catgut số 2

Mã sp: Chỉ CPT trustigut plain catgut số 2
Giá bán: 15,000 đ
Chỉ catgut chrom 2-0 smi

Chỉ catgut chrom 2-0 smi

Mã sp: Chỉ catgut chrom 2-0 smi
Giá bán: 5,000 đ
Chỉ smi daclon 2-0

Chỉ smi daclon 2-0

Mã sp: Chỉ smi daclon 2-0
Giá bán: 5,000 đ
Chỉ prolene 5/0

Chỉ prolene 5/0

Mã sp: Chỉ prolene 5/0
Giá bán: 70,000 đ
Chỉ phẫu thuật tự tiêu surgicryl 5-0

Chỉ phẫu thuật tự tiêu surgicryl 5-0

Mã sp: Chỉ phẫu thuật tự tiêu surgicryl 5-0
Giá bán: 20,000 đ
Chỉ assucryl lactin số 1

Chỉ assucryl lactin số 1

Mã sp: Chỉ assucryl lactin số 1
Giá bán: 5,000 đ
Chỉ prolene 10.0

Chỉ prolene 10.0

Mã sp: Chỉ prolene 10.0
Giá bán: 115,000 đ
Chỉ vicryl w9138 số 0

Chỉ vicryl w9138 số 0

Mã sp: Chỉ vicryl w9138 số 0
Giá bán: 60,000 đ
Chỉ premilene 4.0

Chỉ premilene 4.0

Mã sp: Chỉ premilene 4.0
Giá bán: 30,000 đ
Chỉ CPT trustigus số 1

Chỉ CPT trustigus số 1

Mã sp: Chỉ CPT trustigus số 1
Giá bán: 10,000 đ
Polysorb số 0

Polysorb số 0

Mã sp: Polysorb số 0
Giá bán: 30,000 đ
Chỉ vicryl 4/0 W9113

Chỉ vicryl 4/0 W9113

Mã sp: Chỉ vicryl 4/0 W9113
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ vicryl số 1 W9431

Chỉ vicryl số 1 W9431

Mã sp: Chỉ vicryl số 1 W9431
Giá bán: 65,000 đ
Chỉ vicryl 3/0 W9120

Chỉ vicryl 3/0 W9120

Mã sp: Chỉ vicryl 3/0 W9120
Giá bán: 55,000 đ
Chỉ vicryl w9431 số 1

Chỉ vicryl w9431 số 1

Mã sp: Chỉ vicryl w9431 số 1
Giá bán: 65,000 đ
Chỉ novosyl số 2/0

Chỉ novosyl số 2/0

Mã sp: Chỉ novosyl số 2/0
Giá bán: 20,000 đ
Chỉ khâu vết thương ethilon 3/0

Chỉ khâu vết thương ethilon 3/0

Mã sp: Chỉ khâu vết thương ethilon 3/0
Giá bán: 5,000 đ
Chỉ khâu vết thương dafilon 2/0

Chỉ khâu vết thương dafilon 2/0

Mã sp: Chỉ khâu vết thương dafilon 2/0
Giá bán: 15,000 đ
Chỉ khâu vết thương ethilon 6.0

Chỉ khâu vết thương ethilon 6.0

Mã sp: Chỉ khâu vết thương ethilon 6.0
Giá bán: 50,000 đ
Chỉ Daclon nylon 3-0

Chỉ Daclon nylon 3-0

Mã sp: Chỉ Daclon nylon 3-0
Giá bán: 5,000 đ
Chỉ thẩm mỹ Prolene 7/0

Chỉ thẩm mỹ Prolene 7/0

Mã sp: Chỉ thẩm mỹ Prolene 7/0
Giá bán: 80,000 đ
Chỉ Premilene số 6

Chỉ Premilene số 6

Mã sp: Chỉ Premilene số 6
Giá bán: 80,000 đ

Gọi Ngay

^ Về đầu trang