icon-phone
Thống kê truy cập
Sắp xếp:

Băng keo dính thuốc đông y(5)

Cuộn băng to bản dính cố định thuốc 30cm x 10m

Cuộn băng to bản dính cố định thuốc 30cm x 10m

Mã sp: Cuộn băng to bản dính cố định thuốc 30cm x 10m
Giá bán: 230,000 đ
Gạc dính dạng vải to bản 20cm x 10m

Gạc dính dạng vải to bản 20cm x 10m

Mã sp: Gạc dính dạng vải to bản 20cm x 10m
Giá bán: 150,000 đ
Băng đắp thuốc đông y 5cm x 10m

Băng đắp thuốc đông y 5cm x 10m

Mã sp: Băng đắp thuốc đông y 5cm x 10m
Giá bán: 45,000 đ
Gạc đắp thuốc đông y 10cm x 10m

Gạc đắp thuốc đông y 10cm x 10m

Mã sp: Gạc đắp thuốc đông y 10cm x 10m
Giá bán: 85,000 đ
Băng dán cố định thuốc 15cm x 10m

Băng dán cố định thuốc 15cm x 10m

Mã sp: Băng dán cố định thuốc 15cm x 10m
Giá bán: 120,000 đ

Gọi Ngay

^ Về đầu trang